Заболявания на временните детски зъби и тяхното лечение

Временното съзъбие играе важна роля за развитието на детето до 12-годишната му възраст.  Заболяванията на  отделните зъби или цялото съзъбие се отразяват на организма, като предизвикват нарушения и смущения в развитието му.

Временното съзъбие има значение за доброто сдъвкване на храната и формиране на говора. Както постоянните, така и временните зъби  се засягат от кариес. Ако възникналия кариес не бъде лекуван навреме, той бързо прогресира в дълбочина, може да засегне пулпата или периодонциума на зъба.

Зъбният кариес се сраща често при временните зъби. С увеличаване на възрастта на децата расте и кариозността.

Кариесът може да протече остро (бързо) или хронично(бавно). Остро протичащия кариес се наблюдава при деца с нисък имунитет. Процесът е бърз, често се стига до пулпит и се засягат едновременно голям брой зъби. Хроничният кариес протича бавно, рядко засяга пулпата и няма или почти липсва болкова симптоматика. Установява се при клинично здрави деца.

Кариесът на временните зъби се различава от този на постоянните зъби на децата и възрастния човек. Началото на процеса е 1-2 седмици, а за 1-3 месеца се развива в дълбочина на тъканите. За това способстват много фактори, но най-вече защитните сили на детския организъм.

При всички временни зъби емайлът е по-тънък от този на постоянните, като рядко достига дебелина 1 мм. Дентинът също е по-тънък и с по-малко обем. Той е по-слабо минерализиран с широки дентинови каналчета стигащи до пулпната камера. Това благоприятства прогресивното и безпрепятствено навлизане на бактериите и протичане на кариозния процес.

Началния кариес се характеризира с поява на бяло, жълто или кафяво петно на емайла. Но повърхността на зъба не  е нарушена.

С напредване на кариозният процес се получава дефект на емайловата повърхност, който бързо прогресира в дълбочина и засяга дентина, там се разпространява дифузно и при ненавременно диагностициране и лечение лесно става пулпит. При детските зъби тези процеси протичат много бързо поради слабата минерализация на зъбните тъкани.

Лечение на кариеса:

Временните зъби ,  засегнати от кариес,  се подлагат на лечение с цел предпазване от усложнения и увреждания на зъбния зародиш и на самите постоянни зъби. Стоматологичните процедури върху временните зъби  осигуряват тяхното нормално функциониране. Здравите временни зъби предотвратяват развитието  на кариес при постоянните зъби. А тяхното наличие осигурява нормално оформяне и растеж на детските челюсти и правилното подреждане на постоянните зъби. От здравите временни зъби зависи правилното храносмилане , обмяната на веществата и растежа на детския организъм.

Навременното лечение на кариеса и предотвратяване  на усложнения в пулпата и периодонциума и другите околозъбни тъкани, предпазват детския организъм от алергизиране, интоксикации и инфекциозни огнищни заболявания.

Лечение на зъбния кариес когато е в начална фаза, т,.е. когато е само бяло или кафяво петно на емайла е важно за профилактиката на временните зъби.

Постигане на устойчивост на емайла и изчезване на петната се постига с комплексни мерки: 1. Намаляване на количествата приемани захари; 2. Редуциране на прекомерната консумация на плодови киселини (лимони и др. цитруси, или соковете да се пият със сламка); 3. Спазване на добра устна хигиена; 4. Повишаване имунитета на детския организъм.

Прилага се и локална медикаментозна терапия , чрез третиране на петната с флуорни лакове, гелове и разтвори за жабурене.  Освен флуорни продукти се използват и соли на калция , фосфора , желязото и други елементи участващи в минерализацията на зъбните структури. Целта е да се постигне реминерализация на вече увредения емайл.

Съвременен материал за медикаментозно повлияване на началният кариес на емайла е  ICON: Чрез локално намазване на петното на емайла. Лечението е без болка,без анестезия, без изпиляване на зъба. Емайлът възстановява първоначалния си естетичен вид и петната изчезват.

За лечение на напреднал кариес с наличие на кариозен дефект на дентина и емайла, се почиства кариеса и се запълва с пломба. Най- използван материал са глас-йономерните цименти. Те създават здрава връзка между зъба и пломбата, съдържат флуор, който е необходим за реминарализацията и заздравяване на останалите зъбни тъкани. Цвета им е близък до цвета на зъба. Използват се и композитни  бели и цветни пломби. Детето може да избере любим за него цвят за пломба на млечното зъбчето.

Харесахте ли страницата? Споделете я!

0 comments on “Заболявания на временните детски зъби и тяхното лечение

Comments are closed.