Клинични случай

1.Начална ситуация:

Предните два зъба на пациента имат стари метало-керамични корони, които са различни по цвят
и форма с останалите нейни зъби. Металният ръб на короните сивеят на венеца. Останалите предни зъби са с множество кариеси. Горе в ляво липсва един дъвкателен зъб, а пресполар е счупен на ниво венец. Задните зъби са стари металокерамични корони, които подлежат на смяна. Корените на тези зъби трябва да се пролекуват, защото се наблюдават хронични възпалителни процеси на тъканите около върховете на корените. След това се изграждат фибро-щифтове и материал за зъбно пънче.

Начална ситуация

Изработени са временни коронки от пластмаса, така че пациенката си тръгва от кабинета с възстановена усмивка след изпиляване на зъбите. 

Пластмасови временни корони

Пластмасови временни корони

Крайна ситуация:

Естетично и футкционално възстановени предни и задни зъби на горната челюст. Поставени са циркон – керамични корони и мостове. Избрал е подходящ цвят на зъбите, за да стоят естестно и да съответстват на наличните й долни зъби.

циркониево-керамични корони и мостове Пловдив

Поставени са циркониево-керамичните корони

  • Палатинален изглед на циркон керамичните корони
циркон керамичните корони и мостове Пловдив и Велинград

Палатинален изглед на циркон керамичните корони

  • Няма сива ивица на венеца, която се получава при някои метало керачини корони
  • Разлика в цвета между метало керамична и циркон керамична корона / изработени от един и същ цвят керамика.

разлика между циркониеви и металокерамични корони

Разлика между циркониеви и металокерамични корони

разлика между циркониеви и металокерамични корони

Разлика между циркониеви и металокерамични корони

2. Клиничен случай:

Начална ситуация:

Пациентката е с множество кариеси на горни предни зъби. Потъмнели на цвят. Липсващи зъби в дисталните участъци /задните участъци/. Пациентката не харесва формата, големината, цвета и разположението на зъбите си. Предните зъби имат силен наклон  напред.

Проба на циркон керамичните зъби на гипсов модел

Проба на циркон керамичните зъби на гипсов модел

Палатинален изглед на циркон-керамичните корони

циркон-керамични корони

Палатинален изглед на циркон-керамичните корони

Крайна ситуация:

Поставяне на циркон керамични корони и мостове на горните предни зъби. Цветът е съобразен с желанието на пациента за по-бели зъби, наредени и по-дребни зъби.

Поставяне на циркон керамични корони и мостове на горните предни зъби

Поставяне на циркон керамични корони и мостове на горните предни зъби

Поставяне на циркон керамични корони и мостове на горните предни зъби

3. Клиничен случай

Начална ситуация:

Пациентката има стари метало-керамични  корони на предните зъби и задните зъби на горната челюст. С времето в резултат на възпаление, венeцът се отдръпва нагоре и е оголил корените на зъбите. Короните са станали къси и металният ръб на метало-керамичните корони се вижда като сива ивица. Короните са различни по големина, форма и цвят една с друга, защото са правени по различно време. Зъбите, носещи тези корони, са пролекувани, тъй като се наблюдават хронични възпалителни процеси на тъканите около зъбите. След успешно пролeкуване с помощта на ендомотор и апекслокатор, зъбите се уякчават с фибро щифтове и материал за зъбни пънчета. Шесте горни предни зъби са естетично и функционално възстановени с циркон керамични корони. Избран е цвят съобразен с желанието на пациентката.

На пациентката й предстои смяна на стари мостове на горна челюст в ляво и дясно.

На долна челюст в дясно се открива счупен и възпален зъб под стар мост. Зъбът е отстранен, а същите зъби са пролекувани, тъй като се наблюдават хронични възпалителни процеси на тъканите около върховете на корените. Изградени са с фибро щифтове и пънчета. Долните предни зъби са с множество кариеси, криви и оцветени. На долните предни зъби и цялата долна дясна страна са поставени циркон – керамични корони и мостове.

На пациенката предстои смяна на стария метало-керамичен мост долу в ляво.

Циркониеви корони на горни предни зъби

Циркониеви корони на горни предни зъби – изглед от към вътрешността на пънчето. Вижда се ясно как няма метал

 

Циркониево-керамични мостове и коронки

Циркониево-керамични мостове и коронки

 

 

Циркониево-керамични мостове и коронки

Проба на гипсов модел на долни фронтални и десни странични зъби

 

Циркониево-керамични мостове и коронки

Проба циркон-керамичните корони върху гипсов модел на горни фронтални зъби

Краен резултат:

Естетично и функционално възстановяване на горните предни зъби ………..

възстановяване на предни зъби Пловдив, Велинград

Естетично и функционално възстановяване на горните предни зъби

…….. на долните предни и страничните десни зъби

възстановяване на долни предни зъби

Възстановяване на долните предни и страничните десни зъби с циркониево-керамични корони

 

възстановяване на долни предни зъби

Възстановяване на долните предни зъби с циркониево-керамични корони