С какви проблеми се среща пациента след загуба на всичките си зъби

Състоянието на дъвкателния апарат след загубата на последните налични зъби представлява най-тежката форма на изменение в протетичната стоматология.

Особеностите на лечението произтичат от факта, че протезното поле е напълно обеззъбено и изисква методи и средства за задържане и стабилизиране на протезната конструкция, които се различават съществено от начините и средствата, използвани при лечение когато има налични зъби.

Често срещани проблеми след загуба на всички зъби:

Нарушена е дъвкателната функция, пациента не може пълноценно да стрива храната, поради липса на зъби. Появяват се  проблеми  със стомашно – чревния тракт.

Нарушена е фонетиката и говорната функция.- липсата на странични и фронтални зъби затруднява артикулацията на звуковете. Това обяснява типичното за пациента с беззъби челюсти шушнене (допълнителен шум от разсеяната въздушна струя).

Нарушена е естетиката – поради липсата на зъби е намалена височината на долната трета на лицето и то придобива старчески вид.

Нарушено е самочувствието и социалните контакти на пациента.

Ортопедичното лечение при пълно обеззъбяване има за задача да възстанови загубената дъвкателна функция, говора и да предотврати появата или задълбочаването на редукционните изменения на меките тъкани и костите в лицево-челюстната област, както и да възстанови естетичния вид и подобри психиката на пациента.

Възможни варианти за ортопедично лечение са следните:

Обикновени тотални пластмасови плакови протези – имат достъпен ценови диапазон. От 2020 година НЗОК предвижда финансиране за тотални протези без възрастови ограничения.

Протези, изработени от материал с подобрени механични и биологични качества – т.нар.Thermosens  и Iflex протези.

При пациенти, които имат непоносимост към протези, съществуват следните варианти за протезиране:

Надимплантна протеза – протеза, която е значително редуцирана по обем и се задържа за протезното поле чрез импланти поставени в костта. Стой изключително стабилно по врене на дъвкателна и говорна функция. Поставя се върху минимален брой импланти: от 4 до 6 импланта за горна челюст и 2 до 4 за долна.

Мостова конструкция върху импланти – може да бъде изработена от металокерамика или цирконий с керамика. Тук липсва плака , има само зъбни корони. Изключително естетична и удобна. Поставя се върху повече на брой импланти – 6 до 8 за горна челюст и 6 до 8 импланта за долна челюст.

Клиничен случай:

Представяме случай на пациентка с налични само четири предни зъба на горна челюст. Поставени са естетични корони от цирконий с керамика на фронталните резци. Останалите участъци, където липсват зъби са поставени импланти. На горна челюст в ляво 3, а в дясно 4 импланта. На тях се закрепят два метало – керамични моста. На долна челюст , която е цялата обеззъбена са поставени 7 броя импланти. За тях се закрепя надимплантна протезна конструкция, която възстановява липсващите тъкани и зъби.  Метакокерамичните мостове са фиксирани за имплантите чрез винтове, което позволява периодично сваляне и почистване в денталния кабинет с цел профилактика и хигиена. Тази фиксация ги прави изключително стабилни по време на функция. Напълно са възстановени естетиката, дъвкателната и говорната функция и е възвърнато  самочувствието на пациента!

Харесахте ли страницата? Споделете я!

0 comments on “С какви проблеми се среща пациента след загуба на всичките си зъби

Comments are closed.