Заболявания на временните детски зъби и тяхното лечение

детски стоматолози Пловдив

Временното съзъбие играе важна роля за развитието на детето до 12-годишната му възраст.  Заболяванията на  отделните зъби или цялото съзъбие се отразяват на организма, като предизвикват нарушения и смущения в развитието му.

Временното съзъбие има значение за доброто сдъвкване на храната и формиране на говора. Както постоянните, така и временните зъби  се засягат от кариес. Ако възникналия кариес не бъде лекуван навреме, той бързо прогресира в дълбочина, може да засегне пулпата или периодонциума на зъба.

Зъбният кариес се сраща често при временните зъби. С увеличаване на възрастта на децата расте и кариозността.

Кариесът може да протече остро (бързо) или хронично(бавно). Остро протичащия кариес се наблюдава при деца с нисък имунитет. Процесът е бърз, често се стига до пулпит и се засягат едновременно голям брой зъби. Хроничният кариес протича бавно, рядко засяга пулпата и няма или почти липсва болкова симптоматика. Установява се при клинично здрави деца.

 

детски стоматолози Пловдив детски стоматолози Пловдив

Кариесът на временните зъби се различава от този на постоянните зъби на децата и възрастния човек. Началото на процеса е 1-2 седмици, а за 1-3 месеца се развива в дълбочина на тъканите. За това способстват много фактори, но най-вече защитните сили на детския организъм.

При всички временни зъби емайлът е по-тънък от този на постоянните, като рядко достига дебелина 1 мм. Дентинът също е по-тънък и с по-малко обем. Той е по-слабо минерализиран с широки дентинови каналчета стигащи до пулпната камера. Това благоприятства прогресивното и безпрепятствено навлизане на бактериите и протичане на кариозния процес.

Началния кариес се характеризира с поява на бяло, жълто или кафяво петно на емайла. Но повърхността на зъба не  е нарушена.

С напредване на кариозният процес се получава дефект на емайловата повърхност, който бързо прогресира в дълбочина и засяга дентина, там се разпространява дифузно и при ненавременно диагностициране и лечение лесно става пулпит. При детските зъби тези процеси протичат много бързо поради слабата минерализация на зъбните тъкани.

Лечение на кариеса:

Временните зъби ,  засегнати от кариес,  се подлагат на лечение с цел предпазване от усложнения и увреждания на зъбния зародиш и на самите постоянни зъби. Стоматологичните процедури върху временните зъби  осигуряват тяхното нормално функциониране. Здравите временни зъби предотвратяват развитието  на кариес при постоянните зъби. А тяхното наличие осигурява нормално оформяне и растеж на детските челюсти и правилното подреждане на постоянните зъби. От здравите временни зъби зависи правилното храносмилане , обмяната на веществата и растежа на детския организъм.

детски стоматолози Велинград

Навременното лечение на кариеса и предотвратяване  на усложнения в пулпата и периодонциума и другите околозъбни тъкани, предпазват детския организъм от алергизиране, интоксикации и инфекциозни огнищни заболявания.

Лечение на зъбния кариес когато е в начална фаза, т,.е. когато е само бяло или кафяво петно на емайла е важно за профилактиката на временните зъби.

Постигане на устойчивост на емайла и изчезване на петната се постига с комплексни мерки: 1. Намаляване на количествата приемани захари; 2. Редуциране на прекомерната консумация на плодови киселини (лимони и др. цитруси, или соковете да се пият със сламка); 3. Спазване на добра устна хигиена; 4. Повишаване имунитета на детския организъм.

Прилага се и локална медикаментозна терапия , чрез третиране на петната с флуорни лакове, гелове и разтвори за жабурене.  Освен флуорни продукти се използват и соли на калция , фосфора , желязото и други елементи участващи в минерализацията на зъбните структури. Целта е да се постигне реминерализация на вече увредения емайл.

Съвременен материал за медикаментозно повлияване на началният кариес на емайла е  ICON: Чрез локално намазване на петното на емайла. Лечението е без болка,без анестезия, без изпиляване на зъба. Емайлът възстановява първоначалния си естетичен вид и петната изчезват.

За лечение на напреднал кариес с наличие на кариозен дефект на дентина и емайла, се почиства кариеса и се запълва с пломба. Най- използван материал са глас-йономерните цименти. Те създават здрава връзка между зъба и пломбата, съдържат флуор, който е необходим за реминарализацията и заздравяване на останалите зъбни тъкани. Цвета им е близък до цвета на зъба. Използват се и композитни  бели и цветни пломби. Детето може да избере любим за него цвят за пломба на млечното зъбчето.

Харесахте ли страницата? Споделете я!